KG_01scheme4scheme5scheme6scheme7scheme1scheme2scheme2KG_14KG_12KG_11KG_09KG_08KG_06KG_05KG_04KG_03KG_02
X

ОДЗ „Зайченцето Бяло” е проект на студиото от края на 2012г. , който намира реализация през следващите две години. През 2014г. сградата е отличена в конкурса сграда на годината. Възложител е р-н Панчарево, Столична община, градината се намира в периферията на с.Герман, в непосредствена близост до училище и стадион.
Сградата е разположена в северната част на имота, така се формира правоъгълно дворно пространство с изцяло южно изложение.
Главният подход към сградата е реализиран през покрит пасаж-променада, междинно пространство на границата вън/вътре. Предвиден е допълнителен вход и самостоятелно предверие към яслената група за деца, а така също отделен вход за административно-обслужващия блок.
Плановата схема на сградата е развита в три основни двуетажни модула и едно едноетажно тяло, свързани чрез хоризонтални и вертикални комуникационни пространства. Отделните модули са разграничени един от друг чрез пространствени диафрагми, които изпълняват ролята на входни предверия и фоайета
Детските групи са организирани в автономни пространствени единици -четири градински и една яслена групи, всяка за по 25 деца.
В различните помещения са изпълнени тематични рисунки, което създава чувство на принадлежност и лесна ориентация у децата.